Year End Party 2018 của công ty Hoàng Lan

Year End Party 2018 của công ty Hoàng Lan

Year End Party 2018 của công ty Hoàng Lan

Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP