Workshop của công ty Hoàng Lan: "Tết ăn gì đỡ ngán"

Workshop của công ty Hoàng Lan: "Tết ăn gì đỡ ngán"

Workshop của công ty Hoàng Lan: "Tết ăn gì đỡ ngán"

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP