Workshop của công ty Hoàng Lan:

Workshop của công ty Hoàng Lan:

Workshop của công ty Hoàng Lan:

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP