Vào bếp cùng mẹ tuần 4: Khi trẻ 6 tuổi vào bếp

Vào bếp cùng mẹ tuần 4: Khi trẻ 6 tuổi vào bếp

Vào bếp cùng mẹ tuần 4: Khi trẻ 6 tuổi vào bếp

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP