Vào bếp cùng mẹ tuần 3: Vượt qua thử thách

Vào bếp cùng mẹ tuần 3: Vượt qua thử thách

Vào bếp cùng mẹ tuần 3: Vượt qua thử thách

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP