Vào bếp cùng mẹ tuần 3: Vượt qua thử thách

Vào bếp cùng mẹ tuần 3: Vượt qua thử thách

Vào bếp cùng mẹ tuần 3: Vượt qua thử thách

Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP