Vào bếp cùng mẹ tuần 2: Vượt đường xa để thấy niềm vui gần

Vào bếp cùng mẹ tuần 2: Vượt đường xa để thấy niềm vui gần

Vào bếp cùng mẹ tuần 2: Vượt đường xa để thấy niềm vui gần

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP