Triền lãm quốc tế Singapore về thực phẩm và khách sạn - Food and Hotel Asia 2018

Triền lãm quốc tế Singapore về thực phẩm và khách sạn - Food and Hotel Asia 2018

Triền lãm quốc tế Singapore về thực phẩm và khách sạn - Food and Hotel Asia 2018

Hoàng Lan - Nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP