Tháng 9/2019: Gan ngỗng béo Mas Pares khuyến mãi “sốc” đến 40%

Tháng 9/2019: Gan ngỗng béo Mas Pares khuyến mãi “sốc” đến 40%

Tháng 9/2019: Gan ngỗng béo Mas Pares khuyến mãi “sốc” đến 40%

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP