Tháng 9/2019: Gan ngỗng béo Mas Pares khuyến mãi “sốc” đến 40%

Tháng 9/2019: Gan ngỗng béo Mas Pares khuyến mãi “sốc” đến 40%

Tháng 9/2019: Gan ngỗng béo Mas Pares khuyến mãi “sốc” đến 40%

Hoàng Lan - Nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP