Hà Nội: Đồng loạt triển khai dùng thử phô mai California Select Farms (USA)

Hà Nội: Đồng loạt triển khai dùng thử phô mai California Select Farms (USA)

Hà Nội: Đồng loạt triển khai dùng thử phô mai California Select Farms (USA)

Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP