Patê thịt heo - Pork Luncheon Meat 400g

Patê thịt heo - Pork Luncheon Meat 400g

Patê thịt heo - Pork Luncheon Meat 400g

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP