Nếm thử phô mai CSF (USA)

Nếm thử phô mai CSF (USA)

Nếm thử phô mai CSF (USA)

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP