Lễ kỉ niệm 26 năm thành lập công ty

Lễ kỉ niệm 26 năm thành lập công ty

Lễ kỉ niệm 26 năm thành lập công ty

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP