Pons Extra Virgin Olive Oil 1 lít (Chai thủy tinh)

Pons Extra Virgin Olive Oil 1 lít (Chai thủy tinh)

Pons Extra Virgin Olive Oil 1 lít (Chai thủy tinh)

Noel 2019- New Year 2020
Hoàng Lan - Nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP