PHÔ MAI QUE HAVARTI HIỆU CALIFORNIA SELECT FARMS

PHÔ MAI QUE HAVARTI HIỆU CALIFORNIA SELECT FARMS

PHÔ MAI QUE HAVARTI HIỆU CALIFORNIA SELECT FARMS

Hoàng Lan - Nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP