PATÊ THỊT HEO (DE RILLETTES)

PATÊ THỊT HEO (DE RILLETTES)

PATÊ THỊT HEO (DE RILLETTES)

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP