Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
VIDEO CLIP