Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Phô mai President - 8 miếng
Bơ Bretel (Pháp)
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
Bơ President
Kem sữa tươi President
VIDEO CLIP