Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Cua đút lò phủ phô mai thơm ngon ngất ngây

Chúc mừng năm mới 2018
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp)
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP