Từ 25/7 - 31/8: Giảm 10% bơ president tại các siêu thị

Từ 25/7 - 31/8: Giảm 10% bơ president tại các siêu thị

Từ 25/7 - 31/8: Giảm 10% bơ president tại các siêu thị

Hoàng Lan - Nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP