Từ 16/8: President giảm đến 20% tại nhiều siêu thị

Từ 16/8: President giảm đến 20% tại nhiều siêu thị

Từ 16/8: President giảm đến 20% tại nhiều siêu thị

Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP