Pate Jean Floch: Nếm thử và khuyến mãi giảm giá sâu tại Big C

Pate Jean Floch: Nếm thử và khuyến mãi giảm giá sâu tại Big C

Pate Jean Floch: Nếm thử và khuyến mãi giảm giá sâu tại Big C

Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP