Chào mừng 8/3 và 30/04/2018: Hoàng Lan tưng bừng khuyến mãi

Chào mừng 8/3 và 30/04/2018: Hoàng Lan tưng bừng khuyến mãi

Chào mừng 8/3 và 30/04/2018: Hoàng Lan tưng bừng khuyến mãi

Chúc mừng năm mới 2018
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp)
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP