Chào mừng 8/3 và 30/04/2018: Hoàng Lan tưng bừng khuyến mãi

Chào mừng 8/3 và 30/04/2018: Hoàng Lan tưng bừng khuyến mãi

Chào mừng 8/3 và 30/04/2018: Hoàng Lan tưng bừng khuyến mãi

Hoàng Lan - Nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm
Phô mai California Select Farms - USA
Bơ Bretel (Pháp) - Hương vị tuyệt hảo
Pate Jean Floch - Pate de Foie
Foie Gras - Gan ngỗng béo Mas Pares
VIDEO CLIP